CAYMA HAKKI İPTAL ve İADE

   Cayma Hakkı Tanımı, Hak Kullanım Süreleri

   6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince; ALICI , SATICI ile imzaladığı Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ALICI’ nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin / kuruluşun malı teslim aldığı gün başlarken, hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

   Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda ALICI’ nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin / kuruluşun malı teslim aldığı gün, birden fazla parçadan oluşan mallarda ALICI’ nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin / kuruluşun son parçayı teslim aldığı gün ve belirli süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde de ALICI’ nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin / kuruluşun ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

   Bununla birlikte, SATICI Cayma Hakkı konusunda ALICI’ nın bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. ALICI Cayma Hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmemiş ise, cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreyle bağlı değildir. Bu durumda süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Ancak SATICI Cayma Hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmeyi bir yıllık süre içinde ALICI’ ya yapmış ise, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.

   Cayma Hakkı Kullanımı

   Cayma Hakkı bildirimi ALICI tarafından yukarıda belirtilen cayma hakkı süresi dolmadan, eğer bir üyelik hesabı oluşturulmuş ise SATICI’ nın www.eskinstudiojewellery.com internet sitesinde yer alan kişisel üyelik hesabı sayfasındaki İade Taleplerim seçeneği üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi, ister üyelik hesabı olsun ister olmasın SATICI’ nın info@eskinstudiojewellery.com e-posta adresine ya da iadeli taahhütlü posta ile SATICI’ nın adresine yazılı başvuru ile de gerçekleştirilebilir.

   Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ ya aittir.

   Cayma Hakkında ALICI’ nın Yükümlülükleri

     a. ALICI, cayma hakkını kullanmak için yukarıda belirtilen süre içinde ve yine yukarıda belirtilen yöntemlerle SATICI' ya yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Ayrıca ilgili ürünün / ürünlerin "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

     b. ALICI, iade edilecek ürünleri, kutusu / ambalajı ve (varsa) standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz , hasarsız ve bir bütün olarak SATICI’ ya teslim etmelidir.

     c. SATICI ürünü / ürünleri kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde malı SATICI’ ya geri göndermek zorundadır. SATICI tarafından öngörülen taşıyıcı (kargo firması) sipariş edilen ürünün ALICI’ ya teslim edildiği taşıyıcı (kargo firması) olup, SATICI’ nın www.eskinstudiojewellery.com internet sitesinde iade işlemine ilişkin detaylar açıklanmıştır.

     d. ALICI, kendisine yada kendisi tarafından belirlenen üçüncü kişiye / kuruma SATICI tarafından teslim edilen ürünün / ürünlerin faturasını, cayma hakkının kullanımında ürünün / ürünlerin iadesi ile birlikte SATICI’ ya teslim etmek zorundadır. (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.)

     e. ALICI, cayma hakkı süresi içinde ürünü / ürünleri usulüne ve kullanım uyarılarına (www.eskinstudiojewellery.com internet sitemizde ilgili ürünün açıklamalarında belirtilmektedir.) uygun kullanılmış olmasına ragmen değişiklik ve bozulmalar meydana gelir / kusurlar oluşur ise, bu durumun tespiti sonrasında bir sorumluluğu bulunmayacak olmakla birlikte, ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün / ürünlerin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa; ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

     f. ALICI’ nın cayma hakkını kullanması nedeniyle (varsa) SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülür ise, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilecektir.

   Cayma Hakkında SATICI’ nın Yükümlülükleri

     a. SATICI, ALICI’ nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren (ALICI’nın Cayma Hakkına ilişkin yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı ile) 14 gün içinde, (varsa) malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. SATICI, belirtilen geri ödemeleri, ALICI’ nın satın alma sırasında kullandığı ödeme aracına ve şekline göre Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin 6. maddesi içeriğinde yer verilen Ödeme İade Prosedürü'ne uygun olarak ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapar.

     b. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. Cayma Hakkının kullanımında, SATICI’ nın iade için belirttiği taşıyıcı (kargo firması) aracılığıyla malın geri gönderilmesi hali ve SATICI’ nın ön bilgilendirmede iade için taşıyıcı (kargo firması) belirtmemiş olması durumunda ALICI’ nın kendi belirleyeceği taşıyıcı (kargo firması) ile malı geri göndermesi halinde SATICI iade masraflarına ilişkin herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Aynı şekilde iade için SATICI’ nın ön bilgilendirmede belirttiği taşıyıcının (kargo firmasının) ALICI’ nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda, SATICI yine ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünün / ürünlerin ALICI’ dan alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

   Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

   ALICI’ nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

   Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

   Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

   TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

   GENEL:
 

     1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.


     2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 


     3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.


     4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. 


     5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. 


     6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 

   SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 
 

     7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

   KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 


     8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. 

   ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 
 

     9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

   ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 
 

     10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

   CAYMA HAKKI:
 

     11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

     12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 

     ŞİRKET ESKİN BUTİK TAKI AKSESUAR GÜMÜŞ ÇANTA KOZMETİK İBRAHİM ESKİN
     ADI/UNVANI:İBRAHİM ESKİN
     ADRES:HACIYUSUF MAH. İSTİKLAL CAD. NO 22/A
     EPOSTA:info@eskinstudiojewellery.com
     TEL:05445446136
     FAKS:

   CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
 

     13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 


     14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 

     15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

   CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 
 

     16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)


     17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

   İADE KOŞULLARI:
 

     18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.


     19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 

     20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

   CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 
 

     21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 

     22.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

   TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
 

     23.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

   ÖDEME VE TESLİMAT
 

     24.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, .T.C.Garanti ve Türkiye Ekonomi bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
 

     25.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.