GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI

   GİZLİLİK POLİTİKASI

   Kapsam ve Rıza

   ES|KIN Studio & Jewellery olarak, siz değerli kullanıcı ve müşterilerimizin web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanımında kişisel bilgilerinizin güvenliğine, mahremiyetine, bu temeldeki hukuk, dürüstlük ve etik ilkelere büyük önem ve özen gösteriyor, bu çerçevede yasal mevzuata uygun olarak hareket ediyor, güvenliğinizi en üstün şekilde sağlamak ve hizmetlerimizden eksiksiz şekilde faydalanabilmeniz amacıyla da gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu anlayışlar paralelinde Gizlilik Politikamız, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde tarafımızca toplanması, kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi konularında ve ilgili haklarınız çerçevesinde siz değerli müşterilerimizin bilgilendirilmesi amacı ile hazırlanmış olup, Çerez Politikamız da Gizlilik Politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır.
 

   Siz değerli kullanıcı ve müşterilerimizin ES|KIN Studio & Jewellery web sitesini ve hizmetlerimizi kullanımları sürecinde “Veri Sahibi” olarak üretmiş oldukları kişisel verilerin değerlendirilmesine ilişkin koşul ve şartlar işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile belirlenmiştir. ES|KIN Studio & Jewellery web sitesini ve hizmetlerimizi kullanarak ve/veya hesap oluşturarak bu Gizlilik ve Çerez Politikamızı, Kullanım Şartlarımızı ve (hesap oluşturdu iseniz) Üyelik Sözleşmemizi kabul etmekte ve işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda açıklanan koşullarda, kişisel verilerinizi toplamamıza, kullanmamıza, korumamıza ve paylaşmamıza rıza göstermektesiniz.

   Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

   ES|KIN Studio & Jewellery, “Veri Sorumlusu” sıfatı ile kişisel verilerinizi, web sitemizi / sosyal medya hesaplarımızı ziyaretiniz ve kullanımınızda, üyelik / hesap oluşturma, hesap bilgileri ekleme / güncelleme, satın alma vb. tüm işlemlerinizde, yazılı / mobil / mağaza içi iletişim kanalları kullanımınızda, e-posta vb. yazışmalarımız sırasında ve erişimine izin verdiğiniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden toplamaktadır.

ES|KIN Studio & Jewellery kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” olarak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve mevzuatlar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nden doğan yükümlülüklerin ifası, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere faaliyeti sürecinde ilgili kanun ve mevzuatlardan kaynaklanan yasal sorumluluklarını yerine getirebilmek üzere toplamakta olup, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlarla, gerekli bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak, siz Veri Sahipleri’nin açık rızası ve iletişim izni ile işleyebilmekte ve (gerektiğinde yasalara uygun olarak) aktarabilmektedir.

   İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı

   ES|KIN Studio & Jewellery olarak (kullanıcı ve müşterilerimizin kullandığı hizmet ve özelliklere bağlı olarak değişebilir olmakla birlikte), Ad, Soyad, kimlik ve iletişim bilgilerinizi (Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Telefonlarınız, Adresleriniz, E-Posta Adresleriniz vb.), Kimlik Doğrulama Bilgilerinizi (Üyelik Bilgileriniz, Kullanıcı Adı, Parola ve Parola İpuclarınız vb.) Demografik Verilerinizi (Doğum Tarihi ve Yeriniz, Cinsiyetiniz, Medeni Haliniz, Eğitim / Meslek Durumunuz, İlgi alanlarınız vb.), Konum ve Kullanım Bilgilerinizi (IP adresiniz, bağlantı lokasyonunuz vb. satın aldığınız ürünler, ilgilendiğiniz ürünler, bölümler, tıklamalarınız, harcadığınız zaman vb görüntüleme / trafik istatistikleriniz ve gözatma geçmişiniz) Ödeme Verilerinizi (İşlemlerinize ait fatura, dekont vb. içerik, tutar ve tarih bilgileri), Anket / Talep ve Şikayet bilgilerinizi, sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda erişimine izin verdiğiniz diğer kişisel verilerinizi, tarafınızla gerçekleştirilmiş her türlü görüşme / yazışma içeriklerindeki bilgilerinizi işleyebilmekteyiz.

   ES|KIN Studio & Jewellery kişisel verilerinizi; üyelik işlemlerinin yapılabilmesi, ürün ve hizmetlerimizden en iyi, süratli ve güvenli şekilde faydalanabilmeniz için gerekli bilgilerin toplanabilmesi, kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik ortamda işlemlerinizi tamamlamak için gerekli tüm kayıt ve belgelerin tutulup düzenlenebilmesi, sizlerle önemle paylaşmamız gereken ve bilgilendirme sorumluluğunda olduğumuz hususların, bilgi ve belgelerin iletişim bilgileriniz üzerinden iletilebilmesi, ürün ve hizmetlerimizin ilgi ve beğenileriniz, kullanım alışkanlıklarınız, ihtiyaçlarınız, talep, öneri ve şikayetleriniz doğrultusunda iyileştirilmesi, özelleştirilmesi, geliştirilmesi ve kalitenin arttırılması için gerekli istatistiksel çalışma ve raporlamaların yapılarak bu doğrultuda aksiyonların alınabilmesi, satış / pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, müşteri hizmetlerinin sunulabilmesi, işlem güvenliği temelinde kimliğinizi tespit edebilmek için gerekli kontrol / teyid çalışmalarının yürütülebilmesi, hileli / yasadışı faaliyetlerin tespit edilip, engellenmesi, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanıp yönetilebilmesi ve en nihayetinde de yasalardan doğan ticari, idari ve hukuki yükümlüklerimizin eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi amaçları ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hareket etmek üzere, dürüstlük ve etik ilkelere büyük özen ve hassasiyet göstererek işleyebilecektir.

   Müşterilerin Açık Rızası ile İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar temelinde, ES|KIN Studio & Jewellery tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızası alınacaktır. ES|KIN Studio & Jewellery bu paralelde; müşterilere yönelik kampanyaların ve kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin oluşturulup yürütülmesi, çapraz satış, hedef kitle belirlenmesi, kişiye özel segmentasyon, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ve memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası, kullanım alışkanlıklarının takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlere bağlılığın tesis edilmesine yönelik çalışmalar yapılması, web sitesi / mobil uygulamalar, araçlar ve hizmetlerin işleyişinin geliştirilerek müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi faaliyet ve çalışmalarında kişisel verileri müşterinin vereceği rıza doğrultusunda işleyebilecek ve işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda belirtilen taraflarla paylaşabilecektir.

   
   ES|KIN Studio & Jewellery kişisel bilgilerinizi sizlerin onayı / aksi bir talimatı olmaksızın, aşağıda belirtilen istisna durumlar haricinde üçüncü kişi ve taraflarla kesinlikle paylaşmayacak, yukarıda belirtilen amaçlar dışında hiçbir gerekçe ile kullanmayacaktır.

   Kişisel Verilerin Aktarımı

   ES|KIN Studio & Jewellery, “Veri Sahibi” ne ait kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi sınırlı olmak üzere, gerekli bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak faaliyetin yürütülerek taahhüt edilen hizmetlerin sağlanabilmesi için; işbirliği yaptığı kurumlar, kuruluşlar, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ve denetçileri ile paylaşabilecektir. Bu çerçevede; “Veri Sahibi” nin kişisel verilerinin üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşımı, ancak “Veri Sahibi” nin izni / onayı ile gerçekleşebilecektir. Diğer taraftan; bu kişisel veriler, yasal zorunluluklar ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

   Kişisel Veri Saklama Süresi

   ES|KIN Studio & Jewellery, elde etmiş olduğu kişisel verileri, sunulan ürün ve hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmenin sağlanması, Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’ nde tanımlanan yükümlülüklerin yerine getirebilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda idari ve yargı süreçlerinin yürütülebilmesi ve yürürlükteki ilgili mevzuatın müsaade ettiği veya gerekli kıldığı diğer iş ve işlemlerin ifa edilmesi amaçları ile ilgili mevzuatın öngördüğü zamanaşımı süreleri boyunca saklayacaktır.

   Kişisel Verilerin Güvenliği

   Kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması ES|KIN Studio & Jewellery’nin sorumluluk ve taahhüdündedir. ES|KIN Studio & Jewellery, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri özenle almakta, en güncel ve etkili güvenlik yöntem ve teknolojilerini kullanarak kişisel verileri muhafaza etmektedir. ES|KIN Studio & Jewellery, elde ettiği kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine ve işbu Gizlilik ve Çerez Politikası amaçlarına aykırı olarak kesinlikle kullanmayacak ve paylaşmayacaktır.

   ES|KIN Studio & Jewellery olarak; kişisel verilerinize erişim, kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya silinmesi ile ilgili yasal haklarınıza tümüyle saygılıyız. Kişisel verilerinizin güncel olması, bunlara erişebilmeniz ve gerektiğinde değişiklik yapabilmeniz için sistem altyapımızda gerekli düzenleme mevcuttur. Kişisel verilerinizin değişmesi halinde gecikmeksizin güncellemenizi önemle rica ediyoruz.

   ES|KIN Studio & Jewellery, gerekli tüm bilgi güvenliği önlemlerini almış olmasına karşın, web sitesine veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde sizleri derhal bilgilendirecek, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bilgi verecek ve gerekli müdahalelerde bulunacaktır.

   Kişisel Veri Sahibinin Hakları

   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ES|KIN Studio & Jewellery’ye başvurarak, kendinizle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nun 11.maddesi gereğince “Veri Sahibi” olarak;

   • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin          aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13.maddesinin 1.fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili başvurunuzu, yazılı olarak, sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, noter vasıtası ile veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz. Başvurunuzda; adınızın, soyadınızın, başvuru yazılı ise imzanızın, T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligat adresinizin, e-posta adresi, telefon ve faks numaranızın ve talep konunuzun bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

   ES|KIN Studio & Jewellery’nin sizlere cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Talebininiz ile ilgili işlemler niteliğine göre en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklıdır.

   Değişiklikler

   ES|KIN Studio & Jewellery olarak, İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası hükümlerini dilediğimiz zaman gereği üzere değiştirebilir / güncelleyebiliriz. Güncel Politikamız yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Bu noktadan hareketle, işbu Gizlilik ve Çerez Politikamız içeriğinde ya da ilgili mevzuatlar ile yasal düzenlemelerde değişikliklerin olması halinde, web sitemizde yer alan bu bilgileri derhal güncelleyecek ve bu güncellemeler hususunda sizleri en kısa süre içerisinde bilgilendireceğiz. 

   ÇEREZ POLİTİKASI

   ES|KIN Studio & Jewellery olarak biz veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız, çoğu web sitesinde olduğu gibi Çerezler, Web İşaretçileri vb. teknolojileri kullanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı vasıtası ile veri toplamak üzere, web sitemiz ve mobil uygulamalarımızda kullanıcı hesabı oluşturan üyelerimiz, üye olmadan işlem yapmak üzere bilgilerini giren kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimizin rızasını, Kullanım Şartlarımıza, (hesap oluşturdu ise) Üyelik Sözleşmemize, işbu Gizlilik ve Çerez Politikamıza ve bildirimlerimize onayları ile almaktayız. İstendiğinde, bu teknolojilerin devre dışı bırakılabilmesi / yönetilebilmesine ilişkin seçenekler hakkında da aşağıda özet bilgiler sunmaktayız.

   İşbu Çerez Politakası ES|KIN Studio & Jewellery’nin Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçası olup, web sitesini ziyaret ettiğinizde / kullandığınızda hangi çerezlerin ne amaçla kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak üzere hazırlamıştır.

   Çerezler, Web İşaretçileri ve Benzeri Teknolojilerin Özet Tanımı

   Çerezler; web sitemizi ziyaret ettiğinizde / kullandığınızda, bir iletiyi / linki görüntülediğinizde, mesajlaşmalarımızda bilgisayar, tablet, mobil telefon ve diğer cihazlarınızın hafızasına veya ağ sunucusuna yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Web işareltçileri; kullanıcılarımızı ve kullanıcı davranışlarını tespit etmek için çerezler ile birlikte çalışan küçük kısa grafik imgelerdir. Benzer teknolojiler ise Flash Çerezler, HTML 5 Çerezler ve diğer internet uygulama ve yazılım yöntemleri gibi, tarayıcı veya cihazınızda bilgi saklayan teknolojilerdir.

   Çerezler kullanım amaçlarına göre, teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme / reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler olarak ayrılır. Çerezlerin aktif olma sürelerine göre ise oturum çerezleri ve kalıcı çerezler bulunur ki; oturum çerezleri tarayıcı oturumunuzu sonlandırdığınızda sona erip silinirken, kalıcı çerezler bize tercihlerinizi ve işlemlerinizi hatırlama imkanı tanıyarak cihazınızda kullanım alanına bağlı olarak kalır. Çerezleri yerleştirene göre ise birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri söz konusudur ki; birinci taraf çerezleri ziyaret ettiğiniz site tarafından tanımlanırken, üçüncü taraf çerezleri işbirliğimiz bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yönetilir.

   Çerezleri kullanma amaçlarımız

   ES|KIN Studio & Jewellery olarak biz veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız; kullanıcı ve müşterilerimizin kullanım alışkanlıklarını takip edip web sitemizin ve mobil uygulamamızın daha kolay ve hızlı kullanılmasını, ekstra işlevsellik kazandırılmasını, işleyiş ve performansın geliştirilmesini, tasarımın ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmesini, analitik ve istatistiki faaliyetlerin gerçekleştirilmesini, ziyaretçi ve kullanıcılara uygun içerik ve reklamlar vb. sağlayabilmek amaçları ile operasyonel, performansa dayalı, işlevselliğe dayalı ve reklam veya hedeflemeye dayalı Çerezler kullanmaktayız.

   Operasyonel olarak kullandığımız çerezler; web sitemize, uygulamalarımıza, hizmetlerimize ve araçlarımıza erişiminizi sağlayan, normal olmayan site davranışlarını tespit eden, hileli faaliyetleri engelleyen, güvenliği iyileştiren, alışveriş sepetleri, geçmiş aramalar vb işlevleri kullanmanıza imkan tanıyan teknolojileri içermektedir;

   Performansa dayalı olarak kullandığımız çerezler; ziyaretçi ve kullanıcılarımızın web sitemizi  nasıl kullandıklarını anlamamıza yardımcı olan, herhangi bir ürünü veya bağlantıyı görüntüleyip görüntülemediklerini saptayan vb. şekilde performans değerlendirmek, web sitemizi, hizmet ve araçlarımızı geliştirebilmek amacı ile kullanılan teknolojileri içermektedir.

   İşlevselliğe dayalı olarak kullandığımız çerezler; web sitemize, uygulamalarımıza, hizmetlerimize ve araçlarımıza erişim sağlayıp kullandığınızda, erişim bilgileriniz, belirlenmiş tercihleriniz, ilgi alanlarınız ve geçmişte görüntülediğiniz ürünler vb. verileri topluca kullanıp sizlere geliştirilmiş işlevsellik, içerik ve kullanım kişiselliği sunabilmemize imkan veren teknolojileri içermektedir.

   Reklam veya hedeflemeye dayalı olarak kullandığımız çerezler; herhangi bir reklama tıklayarak ilgilenip ilgilenmediğinizi, size sunulan reklam ve içeriğin faydasını ölçmek için birinci veya üçüncü kişi tarafların çerezleri ve web işaretçileri teknolojilerini içermektedir.

   Çerez Tercihlerinizin Yönetimi

   Çerezler çoğu tarayıcıda bulunan araçlar ile devre dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir. Kullandığınız her bir tarayıcı için tercihlerinizin ayrı olarak tanımlanması gerekmektedir. Zira farklı tarayıcılar, bu çerçevede farklı işlevler ve opsiyonlar sunmaktadır.

ES|KIN Studio & Jewellery olarak, kullanıcı ve müşterilerimizin kişisel verileri üzerindeki tercihlerini kendi insiyatifleri ile belirlemelerine büyük önem ve özen gösteriyoruz. Bununla birlikte, web sitesi, mobil uygulamalar, hizmetler ve araçların çalışabilmesi için zorunlu olan bazı çerezler konusunda tercih yönetiminin her zaman mümkün olmayacağını, diğer taraftan bazı çerezlerin kapatılması halinde bazı işlev ve fonksiyonların çalışamayabileceğini hatırlatmak isteriz.

   Kullandığınız tarayıcının / cihazın sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilir, çerez kullanımını kısmen / tamamen engelleyebilir, çerez kullanılmadan önce uyarılmayı seçebilir ve çerezleri silebilirsiniz. Çerezlere ilişkin tercihlerin, web sitesi, mobil uygulamalar, hizmetler ve araçlara erişim sağlanan her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebileceğini lütfen not ediniz. Çerezleri nasıl engelleyeceğiniz, devre dışı bırakabileceğiniz ya da silebileceğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen kullandığınız tarayıcı ve cihaz ayarlarınız özelinde üretici bilgilerini gözden geçiriniz.

   Bununla birlikte özet olarak ; en sık kullanılan tarayıcılar temelinde aşağıdaki adımları izlemek suretiyle çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz ;

Google Chrome : Tarayıcınızın “adres” bölümünde yer alan “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

İnternet Explorer : Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “Araçlar” bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox : Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “Menüyü Aç” sekmesini ve ardından “Seçenekler” görselini tıklayıp “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Safari : Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “Safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden çerezleri yönetebilirsiniz.